Home

تسلط مرد ۳۵ ساله به ۱۱ زبان زنده دنیا

لوکا لامپاریلو از کودکی یادگیری زبان های خارجی را آغاز کرده و امروز جزو اساتیدی است که در دانشگاه چندین زبان را تدریس می کند.

از: خبرگزاری فارس
تسلط مرد ۳۵ ساله به ۱۱ زبان زنده دنیا