400 بازیگر میهمان از 26 استان در جشنواره تئاتر ارسباران

دبیر اجرایی جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران از حضور بیش از 400 بازیگر از 26 استان کشور در دهمین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران برای ارائه آثار نمایشی خود در این جشنواره حضور خواهند داشت.

<
از: خبرگزاری فارس
400 بازیگر میهمان از 26 استان در جشنواره تئاتر ارسباران