تصمیم کمیته عالی مذاکرات مخالفان سوریه برای حضور بدون پیش‌شرط در ژنو

رئیس هیئت هماهنگی ملی سوریه گفت: «کمیته عالی مذاکرات» مخالفان سوریه تصمیم به حضور بدون پیش شرط در مذاکرات آتی ژنو گرفته است.

<
از: خبرگزاری فارس
تصمیم کمیته عالی مذاکرات مخالفان سوریه برای حضور بدون پیش‌شرط در ژنو