وضعیت کفایت سرمایه در 21 بانک کشور/ بانک‌های استاندارد فقط دغدغه سرمایه دارند/ اوضاع ۹ بانک غیراستاندارد و ۴ بانک وخیم است+جدول

در فضای پسابرجام در حالی کفایت سرمایه بانک‌ها اهمیت دوچندان یافته است که از مجموع 20 بانک و یک موسسه اعتباری 10 بانک نرخ کفایت سرمایه استاندارد دارند،2 بانک در تلاش برای افزایش سرمایه و پاس کردن استاندارد هستند و در این میان 4 بانک وضعیت بسیار وخیمی دارند.

<
از: خبرگزاری فارس
وضعیت کفایت سرمایه در 21 بانک کشور/ بانک‌های استاندارد فقط دغدغه سرمایه دارند/ اوضاع ۹ بانک غیراستاندارد و ۴ بانک وخیم است+جدول