دلایل نشست زمین در کرج چه بود؟!

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی کرج گفت: بررسی‌های ابتدایی احتمال می‌دهیم که توقف این خودروی سنگین در منطقه‌ و سست‌ بودن زیرساخت‌ها و خاک به دلیل وجود قنات، عامل حادثه فوق بوده باشد.

<
از: خبرگزاری فارس
دلایل نشست زمین در کرج چه بود؟!