Home

نباید از تضارب آراء در دانشگاه هراس داشته باشیم/ پرسشگری و نقد علمی، زمینه‌ساز ارتقاء علمی دانشگاه

نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن در مجلس شورا اسلامی با بیان اینکه نباید از تضارب آراء در دانشگاه‌ها هراس داشته باشیم، پرسشگری و نقد علمی را زمینه‌ساز ارتقاء علمی دانشگاه دانست و بر برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی تأکید کرد.

از: خبرگزاری فارس
نباید از تضارب آراء در دانشگاه هراس داشته باشیم/ پرسشگری و نقد علمی، زمینه‌ساز ارتقاء علمی دانشگاه
  test