شهادت سرباز رامسری در درگیری با اشرار سیستان و بلوچستانی

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
شهادت سرباز رامسری در درگیری با اشرار سیستان و بلوچستانی

سرباز رامسری، سید علی نیستی در استان سیستان و بلوچستان در درگیری با اشرار به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان رامسر، سرباز رامسری در درگیری با اشرار در مرزهای استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

سید علی نیستی اهل کتالم شهرستان رامسر بود.

خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

شهادت سرباز رامسری در درگیری با اشرار سیستان و بلوچستانی