پایان چاپ کتب‌ درسی پایه‌های تحصیلی/ ارائه 3 عنوان کتاب جدید در پایه دهم

مدیرکل دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری با بیان اینکه همه کتاب‌های درسی به غیر از پایه دهم چاپ شده است، از ارائه سه عنوان کتاب جدید شامل «هنر»، «تفکر و سواد رسانه‌ای» و «کارگاه فناوری و تولید» در پایه دهم خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
پایان چاپ کتب‌ درسی پایه‌های تحصیلی/ ارائه 3 عنوان کتاب جدید در پایه دهم