Home

130 میلیون جلد کتاب درسی آماده توزیع است

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از 130 میلیون جلد کتاب درسی چاپ و آماده توزیع شده که این غیر از کتب درسی پایه دهم است که برای اولین بار چاپ و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

از: خبرگزاری فارس
130 میلیون جلد کتاب درسی آماده توزیع است