موافقت وزارت نفت با دادن آگهی شرکت‌های نفتی به نشریات محلی/60 درصد آگهی‌های دولتی در اختیار وزارت نفت

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت گفت: شرکت‌های نفت و گازی استان با امور حقوقی خود مذاکره کنند و علاوه بر دادن آگهی به یک روزنامه سراسری، همان آگهی را هم به نشریات محلی بدهند.

<
از: خبرگزاری فارس
موافقت وزارت نفت با دادن آگهی شرکت‌های نفتی به نشریات محلی/60 درصد آگهی‌های دولتی در اختیار وزارت نفت