Home

وزیر کشور به مقام آیت‌الله صدوقی ادای احترام کرد

وزیر کشور در ادامه برنامه‌های سفر یک روزه خود به استان یزد به مقام شامخ شهید صدوقی ادای احترام کرد.

از: خبرگزاری فارس
وزیر کشور به مقام آیت‌الله صدوقی ادای احترام کرد