Home

دستور رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل شورای فقهی به عنوان رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داد.

از: خبرگزاری فارس
دستور رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی
  test