Home

شورای فقهی یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی می‌شود/ نظارت بر شرعی بودن عملکرد بانک‌ها

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاکید مقام معظم رهبری بر تبدیل شورای فقهی بانک مرکزی به یکی از ارکان بانک مرکزی خبر داد.

از: خبرگزاری فارس
شورای فقهی یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی می‌شود/ نظارت بر شرعی بودن عملکرد بانک‌ها