روزی حرام باعث متزلزل شدن خانواده می‌شود/ راه‌اندازی صنایع کوچک می‌تواند در ایجاد اشتغال نقش بسزایی داشته باشد

امام جمعه چادگان گفت: روزی حلال باعث خوشبختی و آسایش خانواده می‌شود؛ کسب روزی حلال همانند حج عمره است و امیدوارم همه دنبال روزی حلال باشند چراکه روزی حرام برکات ندارد و باعث متزلزل شدن خانواده می‌شود.

<
از: خبرگزاری فارس
روزی حرام باعث متزلزل شدن خانواده می‌شود/ راه‌اندازی صنایع کوچک می‌تواند در ایجاد اشتغال نقش بسزایی داشته باشد