Home

فعالیت 42 هزار مربی پیش دبستانی در کشور/ اجرای طرح سنجش 40 درصد از نوآموزان پیش دبستانی

مدیر کل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش از فعالیت 42 هزار مربی پیش‎دبستانی در کشور خبر داد و گفت: امسال طرح سنجش 40 درصد از نوآموزان پیش دبستانی از 15 مردادماه تا 15 آبان ماه اجرا می شود.

از: خبرگزاری فارس
فعالیت 42 هزار مربی پیش دبستانی در کشور/ اجرای طرح سنجش 40 درصد از نوآموزان پیش دبستانی
  test