مُسن‌ترین بازیگر سینما و تئاتر در گذشت/ پیشنهاد عطاران برای بازی به بازیگر ۱۰۱ ساله به سرانجام نرسید

دختر مرحوم پرویز شاهین‌خو گفت: پدرم در بستر بیماری بود و هیچ کدام از مسئولین سینمایی و تئاتری کشور برای عیادت نیامدند.

<
از: خبرگزاری فارس
مُسن‌ترین بازیگر سینما و تئاتر در گذشت/ پیشنهاد عطاران برای بازی به بازیگر ۱۰۱ ساله به سرانجام نرسید