Home

پیگیری افزایش سرمایه بانک‌ها در اصلاحیه قانون بودجه/ یکسان‌سازی نرخ ارز آرام پیش می‌رود

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی است، گفت: با توجه به اهمیت این مساله دولت بار دیگر اصلاحیه بودجه را به در صحن علنی مجلس مطرح خواهد کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
پیگیری افزایش سرمایه بانک‌ها در اصلاحیه قانون بودجه/ یکسان‌سازی نرخ ارز آرام پیش می‌رود