خدشه فتنه‌گران بر پیکر انقلاب در سال 88 فراموش‌شدنی نیست

فرمانده سپاه فجر فارس گفت: اگر فتنه‌گران در سال 88 موفق می‌شدند، انقلاب را ذبح و مملکت، انقلاب و نظام را دودستی به دشمنان قسم‌خورده انقلاب تعارف می‌کردند.

<
از: خبرگزاری فارس
خدشه فتنه‌گران بر پیکر انقلاب در سال 88 فراموش‌شدنی نیست