Home

اصحاب رسانه کهگیلویه با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت کردند

اصحاب رسانه کهگیلویه با حضور در یادمان شهدای گمنام دهدشت با آرمان‌های شهیدان تجدید بیعت کردند.

از: خبرگزاری فارس
اصحاب رسانه کهگیلویه با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت کردند