حاجی‌بابایی: همیشه دلم برای آموزش و پرورش تنگ است/ در چهار سال به اندازه ۲۰ سال فعالیت داشتم

وزیر سابق آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش یک جایگاه دوست داشتنی دارد و همیشه دلم برای آموزش و پرورش تنگ است.

<
از: خبرگزاری فارس
حاجی‌بابایی: همیشه دلم برای آموزش و پرورش تنگ است/ در چهار سال به اندازه ۲۰ سال فعالیت داشتم