بن‌کارت‌های بانک صادرات تا اسفند فعال است/ کتابفروشان موظف به دریافت هستند

مشاور منابع و توسعه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از تمدید مهلت اعتبار بن کارت‌های بانک صادرات طبق نامه نگاری با بانک خبرداد و گفت: بن کارت‌های بانک صادرات تا پایان سال فعال بوده و کتابفروشان موظف به دریافت هستند.

<
از: خبرگزاری فارس
بن‌کارت‌های بانک صادرات تا اسفند فعال است/ کتابفروشان موظف به دریافت هستند