Home

ایستادگی رزمندگان افغان داعش را با شکست مواجه کرده است

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: امروز در پرتو ایستادگی جوانان و رزمندگان غیرتمند از جمله برادران عزیز افغان، گروه جنایتکار داعش ناکام مانده و با شکست همراه شده است.

از: خبرگزاری فارس
ایستادگی رزمندگان افغان داعش را با شکست مواجه کرده است