درخشش هنرمندان لنده‌ای در جشنواره استانی عکس رضوی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنده گفت: از هشت منتخب جشنواره استانی عکس رضوی سه نفر از شهرستان لنده به عنوان منتخب در این جشنواره معرفی شدند.

<
از: خبرگزاری فارس
درخشش هنرمندان لنده‌ای در جشنواره استانی عکس رضوی