مسیر غلط دولت برای درگیر کردن افکار عمومی به مسائل سیاسی و بی‌اهمیت

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
مسیر غلط دولت برای درگیر کردن افکار عمومی به مسائل سیاسی و بی‌اهمیت

دولت باید در راه رفع مشکلات به جای درگیر کردن افکار عمومی به مسایل بی‌اهمیت و سیاسی، اقدامی جدی و ویژه‌ای برای رفع مشکلات رکود و بیکاری داشته باشد و فراموش نکند آنچه بر پیشینیان گذشته است.

امید چوپانکاره دبیر کانون مطالعات فرهنگی اجتماعی دانشگاه شاهد در یادداشتی کوتاه ضمن انتقاد از عملکرد دولت یازدهم نوشت: دولت باید در راه رفع مشکلات به جای درگیر کردن افکار عمومی به مسایل بی‌اهمیت و سیاسی، اقدامی جدی و ویژه‌ای برای رفع مشکلات رکود و بیکاری داشته باشد و فراموش نکند آنچه بر پیشینیان گذشته است.

« در شرایطی که کشور درگیر رکود شدید اقتصادی است و مردم با شدیدترین مشکلات معیشتی و اقتصادی درگیر هستند و هر روز حقوق نجومی و چند صد میلیونی یکی از مدیران ارشد دولتی تیتر یک مطبوعات کشور است، مجلس هم‌سو با دولت محترم در یک اشتباه تکرار شده در دولت اصلاحات با بهانه آزادی مطبوعات و برداشتن قیود قانونی اقدام به آماده سازی قانون اصلاح مطبوعات کردند.

باید به دولت محترم یادآور شویم مسیر غلطی را که در راه سیاسی کاری و کنار گذاشتن اولویت‌های مهم کشور انتخاب کرده است دولت هفتم تا انتها طی کرد و نتیجه تلخ آن جز تاسف و هزینه سازی برای کشور و نظام چیزی نبوده است.

البته بدیهی‌ست که هدف این لایحه چیزی جز باز گذاشتن راه ضد انقلاب و افراد مساله‌دار برای ورود به مطبوعات و در نتیجه آن ساختارشکنی، اهانت و تخریب ارزش‌ها و قوانین حاکم بر کشور نیست تا از رهگذر حواشی و فضای مسوم ایجاد شده آن سرپوشی برای نارسایی‌ها و سو تدبیرها و شعارهای عمل نشده دولتی باشد.

این اقدام سوال برانگیز دولت در این شرایط و در سال پایانی فعالیتش مساله‌ای بسیار تعجب برانگیز و البته تاسف‌آور است که البته امیدواریم دولت محترم با اجرای درست اقتصاد مقاومتی و قرار دادن اولویت‌های اصلی و مهم کشور در دستور کار خود از منجلابی که دولت اصلاحات گرفتارش شد، رهایی یابد.

دولت باید در راه رفع مشکلات به جای درگیر کردن افکار عمومی به مسایل بی‌اهمیت و سیاسی، اقدامی جدی و ویژه‌ای برای رفع مشکلات رکود و بیکاری داشته باشد و فراموش نکند آنچه بر پیشینیان گذشته است!»

از: خبرگزاری فارس
مسیر غلط دولت برای درگیر کردن افکار عمومی به مسائل سیاسی و بی‌اهمیت
jkkjkjkjkj