تصادف هولناک زوج جوان در تعقیب و گریز پلیس

زن و شوهر جوان در جریان تعقیب و گریز پلیس برای دستگیری زندانی فراری قربانی شدند.

<
از: خبرگزاری فارس
تصادف هولناک زوج جوان در تعقیب و گریز پلیس