آنکارا از لغو کار حدود 28 هزار تن از افراد بخش آموزش و پرورش خبر داد

وزیر آموزش و پرورش ترکیه اعلام کرده که در راستای تحقیقات درباره وابستگان به «فتح‌الله گولن»، مجوز کار حدود 28 هزار نفر از افراد مشغول در بخش آموزش و پرورش لغو شده است.

<
از: خبرگزاری فارس
آنکارا از لغو کار حدود 28 هزار تن از افراد بخش آموزش و پرورش خبر داد