اگر برجام نبود مردم گرسنه می‌ماندند! /«دستاوردسازی برای برجام» به روش بُلشویکی

قبل از این می‌گفتند برجام دستاورد داشته اما مردم نمی‌فهمند! اما حالا به روشی دیگر روی آورده و می‌گویند «اگر برجام نبود، مردم گرسنه می‌ماندند»...

<
از: خبرگزاری فارس
اگر برجام نبود مردم گرسنه می‌ماندند! /«دستاوردسازی برای برجام» به روش بُلشویکی