Home

جذب اعتبار 3 میلیارد تومانی برای پروژه‌های آموزشی در فریدونکنار

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونکنار از جذب اعتبار 3 میلیارد و 150 میلیون تومانی برای پایان ساخت چهار پروژه همزمان در فریدونکنار خبر داد.

از: خبرگزاری فارس
جذب اعتبار 3 میلیارد تومانی برای پروژه‌های آموزشی در فریدونکنار