هدف اصلی دانشگاه علمی ـ کاربردی، رشد علمی و پژوهشی ورامین است

سرپرست دانشگاه علمی ـ کاربردی شهرداری ورامین با بیان اینکه هدف اصلی ما رشد علمی و پژوهشی این شهرستان است، گفت: با حضور اساتید فرهیخته و مجرب می‌توانیم در رشد علمی و پژوهشی منطقه، سهیم باشیم.

<
از: خبرگزاری فارس
هدف اصلی دانشگاه علمی ـ کاربردی، رشد علمی و پژوهشی ورامین است