Home

بررسی شایعات و ابهامات تغییر مدیریت در ورزش کرمانشاه

هر روز اخبار و اظهارات جدیدی در مورد تغییر مدیریت ورزش کرمانشاه شنیده می‌شود که شاید انتشار این اخبار راهکار منتقدان برای فشار بر مدیرکل این نهاد باشد.

از: خبرگزاری فارس
بررسی شایعات و ابهامات تغییر مدیریت در ورزش کرمانشاه