روحانیون از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار فرهنگی هستند

مسؤول فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی شهرستان‌های شهریار و ملارد گفت: روحانیون مستقر از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار فرهنگی هستند و در رابطه با مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

<
از: خبرگزاری فارس
روحانیون از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار فرهنگی هستند