کشف 60 کیلوگرم مواد مخدر در همدان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان همدان از کشف 60 کیلوگرم مواد مخدر تریاک طی 24 ساعت گذشته خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
کشف 60 کیلوگرم مواد مخدر در همدان