درب‌های حرمین عسکرین(ع) به کارگاه‌های مورد نظر در استان منتقل شده است

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: درب‌های حرمین عسکرین(ع) به کارگاه‌های مورد نظر در استان منتقل شده است که یک درب به جزیره کیش و یک درب به محلات شیلات قدیم و دوهزار در بندرعباس و یک درب در هشتبندی رودان مستقر شده است.

<
از: خبرگزاری فارس
درب‌های حرمین عسکرین(ع) به کارگاه‌های مورد نظر در استان منتقل شده است