روحانی هرگز یک چهره اصلاح‌طلب نبوده است/ اصلاح‌طلبان از روی ناچاری حامی او شدند

حجت‌الاسلام یونسی تصریح کرد: روحانی هرگز یک چهره اصلاح‌طلب نبوده و ادعای اصلاح‌طلبی نداشته است و همیشه به عنوان یک نیروی میانه و معتدل در فضای سیاسی کشور حضور داشته و اصلاح‌طلبان هم به اقتضای زمان، حامی روحانی شدند.

<
از: خبرگزاری فارس
روحانی هرگز یک چهره اصلاح‌طلب نبوده است/ اصلاح‌طلبان از روی ناچاری حامی او شدند