Home

تولید موشک کروز دریایی مافوق صوت در آینده نزدیک/ افزایش 3 برابری برد موشک‌ها

وزیر دفاع گفت: سرعت موشک‌ها را بالا برده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک به موشک‌های کروز دریایی با سرعت مافوق صوت هم دست پیدا می‌کنیم.

از: خبرگزاری فارس
تولید موشک کروز دریایی مافوق صوت در آینده نزدیک/ افزایش 3 برابری برد موشک‌ها