150 هواپیما در کشور فعال و 150 هواپیما زمینگیر شدند / عملیات اجرایی راه‎آهن گرگان ـ مشهد آغاز می‎شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر لزوم حمایت همه‌جانبه در استمرار حمل و نقل هوایی تاکید کرد و گفت: 150 هواپیما در کشور داریم که پرواز می‎کنند و همین تعداد هواپیما نیز زمینگیر شدند.

<
از: خبرگزاری فارس
150 هواپیما در کشور فعال و 150 هواپیما زمینگیر شدند / عملیات اجرایی راه‎آهن گرگان ـ مشهد آغاز می‎شود