Home

بازار دماوند آرام است/ تخلفات با دقت رصد می‌شود

رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند گفت: بازار این شهرستان آرام است و تخلفات صنفی با دقت رصد می‌شود.

از: خبرگزاری فارس
بازار دماوند آرام است/ تخلفات با دقت رصد می‌شود