قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به زودی اجرایی می‌شود

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مراحل نهایی اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کمیسیون اقتصاد در حال انجام است به زودی اجرایی می‌شود که بسیاری از موارد در آن دیده شده است.

<
از: خبرگزاری فارس
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به زودی اجرایی می‌شود