اعضای جدید شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل مشخص شدند

چهارشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
اعضای جدید شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل مشخص شدند

انتخابات شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شد و اعضای جدید مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس؛ انتخابات شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شد و اعضای جدید مشخص شدند.

بنابراین گزارش این انتخابات شب گذشته در جریان نشست سالانه این اتحادیه دانشجویی و با حضور اعضای شورای عمومی برگزار شد.

گفتنی است در این انتخابات، پیام مرادی؛ از دانشگاه اصفهان، ابوالفضل مظاهری از دانشگاه پیام‌نور اصفهان، حسام رودگر از دانشگاه علوم پزشکی بابل، محمدرضا گلرو مفرد از دانشگاه شاهد، فرهاد بوربور از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سمیرا اکبری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پریسا پنجه‌شاهی از دانشگاه سمنان به عنوان اعضای جدید شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل اکثریت آرا را کسب کردند.

همچنین در ادامه علیرضا احمدی، رضا نجابت و علی عبدی نیز به عنوان اعضای علی البدل شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل انتخاب شدند.

لازم به ذکر است هفدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل از 30 مرداد تا 3 شهریورماه جاری در دانشگاه یزد در حال برگزاری است.

اعضای جدید شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل مشخص شدند