بدهی 350 میلیارد ریال بیمه سلامت خراسان‌شمالی به مراکز طرف قرارداد

مدیرکل بیمه سلامت خراسان‌شمالی گفت: بیمه سلامت استان به مراکز طرف قرارداد اعم از پزشکان و مراکز درمانی 350 میلیارد ریال بدهی دارد.

<
از: خبرگزاری فارس
بدهی 350 میلیارد ریال بیمه سلامت خراسان‌شمالی به مراکز طرف قرارداد