ادای احترام معاون حقوقی رئیس جمهور به مقام شامخ شهدا

معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور در شهرستان پیشوا به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
ادای احترام معاون حقوقی رئیس جمهور به مقام شامخ شهدا