در زمان تحریم نخستین بخشی که صدمه جدی دید واحدهای تولیدی بودند

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در زمان تحریم نخستین بخشی که صدمه جدی دید واحدهای تولیدی بودند از ایجاد تحول بعد از تحریم در این بخش خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
در زمان تحریم نخستین بخشی که صدمه جدی دید واحدهای تولیدی بودند