تسهیلات بانکی به صورت موقت مشکل تولید را رفع می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی استان قم با بیان اینکه اختصاص 16 هزار میلیارد تسهیلات بانکی با سود 18 درصد به صورت موقت مشکل واحدها را رفع می‌کند، گفت: برای رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی باید تدبیر ویژه‌ای داشته باشیم.

<
از: خبرگزاری فارس
تسهیلات بانکی به صورت موقت مشکل تولید را رفع می‌کند