Home

مهار تورم و کنترل بازار نقطه قوت دولت است

عضو فراکسیون امید گفت: با وجود اینکه از دید مردم و برخی کارشناسان اقتصادی رکود و مشکلات جدی از باب نقدینگی و مشکل صنایع در کشور وجود دارد ولی دولت توانسته با مهار تورم و کنترل بازار یک ثبات اقتصادی را ایجاد کند.

از: خبرگزاری فارس
مهار تورم و کنترل بازار نقطه قوت دولت است