Home

کشف 140 کیلوگرم مواد مخدر از اعضای یک باند در زنجان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از کشف 140 کیلوگرم مواد مخدر از اعضای یک باند خبر داد و گفت: این مواد مخدر از نوع تریاک بوده است.

از: خبرگزاری فارس
کشف 140 کیلوگرم مواد مخدر از اعضای یک باند در زنجان