Home

پشت پرده انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر/ از نشست نیاوران تا برگزاری اتاق تخریب

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: اخبار موثق حاکیست یکی از سران فتنه در سناریوسازی اخیر(واگذاری املاک شهرداری به افراد ویژه) نقش محوری داشته و نشست اتاق تخریب با حضور او برگزار شده است.

از: خبرگزاری فارس
پشت پرده انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر/ از نشست نیاوران تا برگزاری اتاق تخریب