Home

میزان بهره‌مندی 5 دهک فقیر کشور از تسهیلات بانکی صفر است/ 40 درصد از خانوارهای روستایی دارای فقر چند بعدی هستند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه تسهیلات بانکی به آحاد مردم ارائه نمی‌شود گفت: میزان بهره‌مندی 5 دهک فقیر کشور از تسهیلات بانکی صفر است.

از: خبرگزاری فارس
میزان بهره‌مندی 5 دهک فقیر کشور از تسهیلات بانکی صفر است/ 40 درصد از خانوارهای روستایی دارای فقر چند بعدی هستند
  test