Home

مشکل رکود و بیکاری همچنان پا برجاست

امام‌ جمعه موقت شیراز با بیان اینکه جامعه از دولتمردان انتظار دارند که رهنمودهای رهبری و مطالبات مردم مورد توجه جدی قرار بگیرد گفت: مشکل رکود و بیکاری همچنان پا برجاست.

از: خبرگزاری فارس
مشکل رکود و بیکاری همچنان پا برجاست