اصیل‌ترین مورخ جنبش تنباکو کیست؟/فرق جنبش تنباکو با مشروطه

شیخ حسن کربلایی که در اصل اصفهانی بوده مولف تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو، اثر منحصر به فرد در تاریخ جنبش تنباکو است.

<
از: خبرگزاری فارس
اصیل‌ترین مورخ جنبش تنباکو کیست؟/فرق جنبش تنباکو با مشروطه