Home

سند راهبردی شورای فرهنگ ایثار و شهادت گیلان تدوین شد

سند راهبردی شورای استانی فرهنگ ایثار و شهادت در راستای ایجاد وحدت و نظارت بر رویدادها در این عرصه در گیلان تدوین شد.

از: خبرگزاری فارس
سند راهبردی شورای فرهنگ ایثار و شهادت گیلان تدوین شد